Propozice -
PROPOZICE

 • TERMÍN: 25.6.2022 od 9:00 hod.

• AREÁL: Sportovní klub Dolní Chabry, Dvorní 1211/1a, Praha 8 – Dolní Chabry

  PREZENTACE TÝMŮ: 60 min. před svým prvním zápasem

 • ČAS: 9:00 Zahájení turnaje, 17:30 Finále 

 • ÚČAST V TURNAJI: Turnaj není omezen pohlavím ani zkušenostmi, jediné omezení je věk nad 15 let.  

  • SYSTÉM TURNAJE: Max. 48 týmů – 8 skupiny po 6 týmech, z každé skupiny postupují první 4 týmy do play-off. 

• HRACÍ DOBA: Zápasy ve skupinách minimálně 1 x 12 min. hrubého času. Zápasy v play-off 1 x 15 min. hrubého času. Dle počtu přihlášených týmů.

 • POČET HRÁČŮ: 5+1 (hokejové střídání), minimální počet na soupisce 5 hráčů + brankář. K utkání musí družstvo nastoupit nejméně s pěti hráči (čtyři a brankář). V průběhu utkání může jejich počet klesnout na čtyři (tři a brankář). Klesne-li počet hráčů pod čtyři (tři a brankář), rozhodčí utkání ukončí

 • ČEKACÍ DOBA: Mužstvo, které se k utkání nedostaví dle rozpisu, prohrává kontumačně 0:5. Čekací doba není žádná!

 • STŘÍDÁNÍ: Hokejové střídání, uskutečňuje se u půlící čáry. Výměnu brankáře lze uskutečnit jen tehdy, když je míč mimo hru a musí se oznámit rozhodčímu.

 • ROZEHRÁNÍ KOPU: Minimální vzdálenost hráčů družstva, jež kop neprovádí, je 3 metrů od míče.

• MALÁ DOMŮ: Brankář nesmí chytat úmyslnou malou domů do ruky. V případě zahrání „malé domů“ se kope nepřímý volný kop z hranice pokutového kopu.

  • MÍČ: Fotbalový míč Joma, vel. 5.

 • BRANKY: střední, přípravkové, velikost 5x2m.

 • VÝSTROJ: Jednotné dresy s čísly mimo brankáře. Povoleny jsou kopačky, turfy a lisovky. Přísně zakázané jsou kolíky! S jinou obuví nebude hráč připuštěn ke hře, kontrolují rozhodčí. Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěsky, náušnice, prsteny, atd.) V případě shody dresů budou připraveny rozlišováky.

 • ROZHODČÍ: Turnaj řídí kvalifikovaní rozhodčí.

 • POSTUPOVÝ KLÍČ ZE SKUPINY: 1. počet bodů, 2. vzájemný zápas, 3. rozdíl ve skóre, 4. počet vstřelených gólů, 5. tři pokutové kopy.

 • PLAY-OFF: 1. kolo – Osmifinále – čtvrtfinále – semifinále – o 3. místo – finále. O 5. až 48. místo se nehraje.

 • POKUTOVÝ ROZSTŘEL: V případě nerozhodného výsledku v zápase play-off los určí tým, který začíná zahrávat pokutové kopy, 3 hráči na každé straně. Pokud je i nadále stav nerozhodný, pokračuje se v „náhlé smrti“ až do rozhodnutí. Brankář se smí při PK pohybovat jen po čáře. První tři kopy musí provést různí hráči, poté již bez omezení.

 • VYLOUČENÍ: Pokud hráč obdrží červenou kartu, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale musí se neprodleně odebrat pryč z hrací plochy. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu tří minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. Po třech minutách či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet hráčů na hrací ploše náhradníkem. Hráč, který v zápase obdrží červenou kartu, má stop v následujícím utkání.

 • NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ: Hráč, který se úmyslně dopustí fyzického napadení nebo jiného chování mimo fair-play, si pořadatel turnaje vyhrazuje právo na vyloučení hráče nebo celého týmu z turnaje a kontumaci veškerých výsledků daného týmu. Přistupujeme k řešení těchto situací individuálně s tím, že si všichni chceme zahrát fotbal a pobavit se, nikoliv se zranit.

• SOUPISKA: Každý tým je povinen před turnajem vyplnit soupisku při prezentaci týmu v areálu hřiště, nejdéle však před nastoupením k prvnímu svému utkání na turnaji. Po celou dobu turnaje můžou nastoupit pouze hráči figurující na oficiální soupisce daného týmu. Každý hráč může nastoupit za jeden tým, v případě že hráč nastoupí za dvě mužstva na turnaji, budou jejich výsledky kontumovány. Tým, který nebude mít vyplněnou soupisku před začátkem svého prvního utkání, nemůže nastoupit do zápasu.  

 • OSTATNÍ: Turnaj není pojištěn! Každý hráč, který nastoupí v turnaji, startuje na vlastní nebezpečí, což potvrzuje vedoucí každého mužstva podpisem na soupisce. Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Pořadatel rovněž nezodpovídá za případné hmotné ztráty, není zodpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou vzniklou škodu účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo omezit start na turnaji hráči, který se bude chovat vůči ostatním velmi hrubým způsobem. Za vážné porušení pravidel nebo nesportovní chování může být vyloučen celý tým z turnaje. Organizátoři turnaje nejsou zodpovědní za zranění účastníků turnaje. Týmu, který má zaplacené startovné a nedostaví se na turnaj, zaniká nárok na vrácení startovného. Vítěz turnaje se zavazuje vrátit putovní pohár do následujícího turnaje. Organizátoři mají právo změnit harmonogram turnaje v důsledku neočekávaných událostí. Hlavní organizátor turnaje si vyhrazuje právo rozhodnout ve všech sporných situacích.

 • POŘADATEL: PragaCup z.s. 

 • HLAVNÍ ORGANIZÁTOR: Lukáš Řezníček, +420 728 186 691 , reznicek@pragacup.cz

Přejít nahoru