PROPOZICE
 • 8.1.2022 
 • Milten Sport Center
 • Sportovní 588, Milovice
 • Dopolední kvalifikace od 9:00 hod.
 • Odpolední kvalifikace od 14:00 hod.
 • Večerní finále od 19:00 hod.
 • Vedoucí týmu je povinný informovat svůj celý tým o propozicích turnaje a odevzdat soupisku v hale před nastoupením ke svému prvnímu utkání v turnaji. Účastí v turnaji potvrzuji, že jsem se seznámil s pravidly a propozicemi turnaje a souhlasím s nimi.
 • HRACÍ DOBA: 1 x 13 min. (skupiny) – 1 x 17 min. (večerní finále play-off)
 • POČET HRÁČŮ: 5+1 (hokejové střídání)
 • PRAVIDLA: Turnaj se řídí dle pravidel malého fotbalu.
 • ÚČAST V TURNAJI: Turnaj není omezen pohlavím ani zkušenostmi, jediné omezení je věk nad 15 let.
 • SOUPISKA: Každý tým je povinen v hale před svým prvním utkáním vyplnit soupisku. Soupiska
 • DOPLNĚNÍ SOUPISKY: Je možné doplnit na soupisku maximálně 3 nové hráče, kteří v turnaji nenastoupiliKaždý hráč může nastoupit na turnaji pouze za jeden tým!
 • VÝSTROJ: Jednotné dresy s čísly mimo brankáře. Povoleny jsou pouze turfy s jinou obuví nebude hráč připuštěn ke hře, kontrolují rozhodčí. Přísně zakázané jsou kopačky a lisovky! Hráč nesmí mít na sobě nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost jiného hráče i jeho samotného (přívěsky, náušnice, prsteny, atd.) Požadována je pouze sada jednotných dresů s čísly. V případě shody dresů, budou připraveny rozlišováky.
 • POSTUPOVÝ KLÍČ ZE SKUPINY: 1. počet bodů, 2. vzájemný zápasy, 3. rozdíl ve skóre, 4. počet vstřelených gólů. Mají-li tři nebo více mužstev na konci skupiny stejný počet bodů i ve vzájemných utkáních, rozhoduje minitabulka
  mezi těmito 3 a více týmy.
 • POKUTOVÝ ROZSTŘEL: V případě nerozhodného výsledku pouze v zápase play-off, los určí tým, který začíná zahrávat pokutové kopy, 3 hráči na každé straně. Pokud je i nadále stav nerozhodný, pokračuje se v „náhlé smrti“ až do rozhodnutí. Brankář se smí při PK pohybovat jen po čáře. První tři kopy musí provést různí hráči, poté již bez omezení.
 • ROZHODČÍ: Turnaj řídí 2. kvalifikovaní rozhodčí s mezinárodními zkušenostmi.
 • VYLOUČENÍ: Pokud hráč obdrží červenou kartu, nesmí se dotyčný hráč znovu vrátit do hry, ale musí se neprodleně odebrat pryč z hrací plochy. Jeho družstvo pokračuje ve hře po dobu 5 minut oslabeno o jednoho hráče, pokud v této době neinkasuje branku. Po 5 minutách či po obdržení branky smí postižené družstvo doplnit počet hráčů na hrací ploše náhradníkem. Hráč, který v zápase obdrží červenou kartu, má stop v následujícím utkání!
 • ŠATNY: Šatna se sprchou a sociálním zařízením budou plně k dispozici. Šatny nejsou uzamykatelné a slouží pouze k převlečení a k vysprchování. Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora.
 • NESPORTOVNÍ CHOVÁNÍ: Hráč, který se úmyslně dopustí fyzického napadení nebo jiného chování mimo fair-play, si pořadatel turnaje vyhrazuje právo na vyloučení hráče nebo celého týmu z turnaje. Přistupujme k řešení těchto situací individuálně, s tím, že si všichni chceme zahrát fotbal a pobavit se, nikoliv se zranit.
 • ČEKACÍ DOBA: Mužstvo, které se k utkání nedostaví dle rozpisu prohrává kontumačně 0:5. Čekací doba není žádná!
 • OSTATNÍ: Vedoucí mužstva musí být starší 18 let. Organizátoři turnaje nejsou zodpovědní za zranění účastníků turnaje. Každý hráč, který nastoupí v turnaji, startuje na vlastní nebezpečí, což potvrzuje vedoucí každého mužstva podpisem na soupisce. Organizátoři turnaje nejsou zodpovědní za zranění účastníků turnaje. Na samotných hráčích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti absolvovat turnaj. Pořadatel rovněž nezodpovídá za případné hmotné ztráty, není zodpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou vzniklou škodu účastí v turnaji nebo jeho sledováním. Prostory areálu nejsou hlídané, proto si za veškeré věci odložené v celém areálu odpovídá každý sám a nemá nárok na jakékoliv odškodnění ze strany organizátora. Pořadatel turnaje si vyhrazuje právo omezit start na turnaji hráči, který se bude chovat vůči ostatním velmi hrubým způsobem. Za vážné porušení pravidel nebo nesportovní chování může být vyloučen celý tým z turnaje. Přistupujeme k řešení těchto situací individuálně s tím, že si všichni chceme zahrát futsal a pobavit se, nikoliv se zranit. Vítěz turnaje se zavazuje vrátit putovní pohár do následujícího turnaje. Organizátoři mají právo změnit harmonogram turnaje v důsledku neočekávaných událostí. Hlavní organizátor turnaje si vyhrazuje právo rozhodnout ve všech sporných situacích. Fotograf a kameraman má právo použít veškeré pořízené digitální materiály z akce k účelům propagace turnaje PragaCup či veřejnému sdílení.
 • POŘADATEL: PragaCup z.s. 
Pokyny pořadatele

Parlament České republiky přijal v květnu 2020 zákon č. 247/2020 Sb. (v říjnu 2020 novelizován zákonem č. 448/2020 Sb.), o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí. Tento zákon upravuje vztah organizátorů akcí a jejich zákazníků tak, aby zákazníci nepřišli o své peníze a pořadatelé získali prostor pro vyřešení mimořádné situace, kterou nemohli předvídat a nemohli se na ni připravit.

Zaplacené startovné se nevrací, startovné se nevyměňuje. V případě zrušení turnaje zodpovídá za vrácení vstupného pořadatel. V případě zrušení turnaje uplatní držitel startovného nárok na vrácení startovného dle pokynů pořadatele. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů (např. hotel, jízdní výlohy) se neposkytuje. Změna programu vyhrazena. Datum a čas akce mohou být změněny bez upozornění. V případě změny termínu se startovné automaticky převádí.

Opatření vlády pro vstup na hromadné akce od 22.11.2021 (platné v době konání turnaje Zimní PragaCup)

 • Vstup bude povolen pouze těm, kdo u vchodu do areálu doloží bezinfekčnost některým z těchto způsobů:
 • potvrzením o provedeném kompletním očkování, dokončeném nejméně před 14 dny (národním certifikátem nebo certifikátem vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, včetně výstupu z digitální aplikace Tečka),
 • potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, od kterého neuplynulo víc než 180 dní
 • výjimkou z těchto opatření, kdy pro vstup bude stačit maximálně 72 h starý PCR test, jsou ti, kdo:
 • mají za sebou alespoň první dávku očkování,
 • budou mít písemné potvrzení od lékaře, že očkování nedoporučil vzhledem k jejich zdravotnímu stavu (a lékař to zanese do národního informačního systému ISIN),
 • jsou osobami mezi 12 a 18 lety
 • povinnost prokazovat bezinfekčnost neplatí pro děti do 12 let
 • všichni diváci musí po celou dobu přítomnosti v areálu akce dodržovat:
 • povinnost zakrytí dýchacích cest (respirátor FFP2/KN95 bez výdechového ventilu)
 • bezpečné a ohleduplné odstupy tam, kde je to možné a omezení fyzického kontaktu s ostatními diváky
 • důsledná hygienická pravidla, zejména pokud jde o pravidelnou dezinfekci rukou na připravených dezinfekčních bodech
 • pokyny organizačního týmu, které souvisejí s bezpečností diváků i účastníků, pokud jde o rizika spojená s šířením koronavirové infekce

Některá dílčí opatření se ještě před konáním akce mohou změnit na základě rozhodnutí vlády. Prosíme, sledujte pravidelně naše webové a FB stránky, díky!